FENT PASSOS ENDAVANT, REPRENENT EL DIA A DIA

Compartir

Tot i que encara no s'hagi assolit la "normalitat" tal com la coneixíem antuvi, estem molt contents de que la situació existent a hores d'ara permeti ampliar els horitzons del món cultural i, pel que respecta a nosaltres, doni un impuls per reprendre el nostre dia a dia museístic.

En efecte, les darreres Mesures Sanitàries dictaminades per les autoritats en relació a l'activitat museística animen a ser optimistes perquè, en el seu conjunt, són globalment positives i engrescadores. Entre elles, la novetat sens dubte més notable és aquella que autoritza a que les nostres instal·lacions puguin passar del 50% d'aforament al 70%, tant pel que fa a visitants del Museu, com pel que pertoca a alumnes, participants i Amics/Amigues del Club del Museu Egipci de Barcelona que prenen part dels nostres cursos o bé assisteixen a les nostres conferències de forma presencial.

Tot seguit, un oferim un resum del document contingut en la RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. DOGC núm. 8416 (22/05/2021). Aquesta Resolució prorroga i modifica les mesures aplicables als museus establertes en la Resolució SLT/1392/2021, de 7 de maig, i anteriors.

RESUM DEL PAQUET DE MESURES SANITÀRIES:

  • Consideracions sobre les activitats culturals que es duen a terme en museus:

Els museus, les sales d'exposicions, les galeries d'art, els centres de creació i arts visuals, arxius i biblioteques romanen oberts i limiten l'aforament al 70%. Poden realitzar activitats culturals amb públic, amb un 70% de l'aforament autoritzat i respectant la resta de mesures de limitació i de mobilitat contingudes en la mateixa Resolució i en el Pla de Represa del Sector Cultural. Museus

D'altra banda, s'amplia l'horari d'obertura per a les activitats culturals de sis del matí a les dotze de la nit.

Aquestes mesures són aplicables durant la vigència d'aquesta Resolució als museus, monuments (cases museu, edificis patrimonials...), jaciments, centres i espais d'art, i galeries d'art.

  • Consideracions sobre les sortides i altres activitats escolars:

Els grups de convivència escolar i de col·lectius vulnerables poden assistir a activitats educatives organitzades per museus en horari lectiu fora del centre, encara que es realitzin en una comarca diferent a la del centre educatiu, i amb pernoctació sempre que es garanteixin els grups estables de convivència escolars aplicant les mesures previstes al Pla sectorial amb especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT en data 5 d'octubre de 2020.

ENDAVANT AMB LA CULTURA!