Avis legal

1. Informació general per al compliment de la Llei 34/2002:

 • Titular: Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos
 • Direcció: carrer València, 284, baixos (CP 08007), Barcelona
 • Contacte: infoclos@museuegipci.com ó 93 488 01 88
 • Dades registrals: inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 676 en mèrits de la Resolució del Conseller de Justícia de data 15/06/1993.
 • CIF: G-60329729
 • PREUS DELS PRODUCTES I SERVEIS: preu detallat a la fitxa informativa del producte. IVA no inclòs.

2. Condicions generals:

Aquestes condicions generals regulen el servei del portal d’Internet www.museuegipci.com i www.fundclos.com. La utilització del portal atribueix la condició d’usuari, i expressa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions generals que a continuació es desenvolupen.

L’usuari està obligat a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • Utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a la llei i/o a les condicions presents.
 • Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts, a excepció de que es compti amb l’autorització del titular dels drets, o estigui permès per la llei.

3. Responsabilitat:

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o de la Llei en relació amb la utilització del portal.

La Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels canals del mateix. Quan això sigui possible, la Fundació advertirà als usuaris prèviament de les interrupcions.

La Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts. La Fundació exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la utilització dels continguts per part dels usuaris o que puguin deure’s a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre sí mateixos i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

4. Política de pivacitat:

Si tens menys de 18 anys, has de sol·licitar als teus pares o tutors legals que acuin en el teu nom, ja que La FUNDACIÓN PRIVADA ARQUEOLÓGICA JORDI CLOS no permet que cap menor d'edat faciliti dades de caràcter personal o familiar a través d'aquest web.

INFORMACIÓ. RESPONSABLE I FINALITATS

L' informamem que d'acord amb el Reglament 2016/679 de la UE, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les seves dades personals seran tractades per FUNDACIÓN PRIVADA ARQUEOLÓGICA CLOS com a responsable de tractament, amb algunes de les següents finalitats:

 1. Facilitar-li informació periòdica referent al Museu Egipci o al Campus Arqueológico i les seves activitats, inclús per e-mail o altres mitjans electrònics i/o la subscripció a la Newsletter.
 2. Facilitar-li la inscripció al Club com amic, mecenes o pròcer del museu o al Club Junior.
 3. Facilitar-li la compra d'entradas al museu, el pagament del servei de guia per a visites privades, la compra d'articles de la botiga, el pagament d'activitats (cursos, conferències, events, exposicions, tallers, expedicions y viatges…), el lloguer d'espais i cualsevol altra transacció que impliqui el pagament d'un preu.
 4. Facilitar la seva reserva de guies de visita o la reserva de la seva participació en activitats i recursos (cursos, conferències, events, exposicions, tallers, biblioteca...) o entrades gratuites i cualsevol altra prestació que no impliqui el pagament d'un preu.
 5. Facilitar-li una acreditació de premsa, si és periodista.
 6. Facilitar-li la seva colaboració com a patrocinador.

DESTINATARIS DE LES DADES I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades podranser comunicades per obligació legal a administracions públiques, a entitats bancàriesper a procedir al cobrament dels serveis, a Correus o empreses de transport per tal que la comanda arribi al seu domicili o proveïdors o colaboradors de FUNDACIÓN PRIVADA ARQUEOLÓGICA CLOS, com a agències de viatges, únicament amb el propòsit de satisfer les finalitats indicades.

En ocasions, els nostres serveis són realitzats fora de l'Espai Econòmic Europeu (per exemple: a Egipte) pel que, en aquests casos, haurà de realitzar-se una Transferència Internacional de les sevess Dades.

BASE DE LEGITIMACIÓ

En el cas de les finalitats 2, 3 i 6, la base que legitima el tractament de les seve dades és un contracte del que vostè forma part.

En el cas de les finalitats 1, 4 i 5, la base que legitima el tractament de les seves dades és el seu consentiment exprés, que manifesta de forma afirmativa al solicitar la informació, reserva o acreditació, segons sigui el cas, via formulari del web, clickant l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat, o per qualsevol altre mitjà publicat específicament al web (e-mail, telèfon o fax especialment dedicats…), el que també implica la plena acceptació d'aqeusta Política de Privacitat.

A qualsevol de les situacions exposades, al realitzar la seva sol·licitud, vostè ens facilita el seu consentiment exprés a que li facilitem informació sobre les activitats del Museu Egipci i el Campus Arqueològic per e-mail o altres mitjans electrònics i a que realitzem les cessions o transferències internacionales indicades.

Aquets consentiment és revocable en qualsevol moment.

EXERCICI DE DRETS

Per a revocar el seu consentiment o exercir qualsevol dels seus drets com a titular de les dades, tan sols ha d'enviar la seva petició firmada, adjuntant fotocòpia del seu D.N.I. o d'un document oficial vàlid que acrediti la seva identittat a: FUNDACIÓN PRIVADA ARQUEOLÓGICA CLOS - C/València, 284, CP 08007 Barcelona - infoclos@museuegipci.com

Vostè té el dret a oposar-se al tractament, així com a exercir els drets d'accès, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament. També té dret a no ser objete de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils i, addicionalment, sempre té dret a reclamar davant d'una autoritat de control.

ÚS DE LES DADES I CONSERVACIÓ

Si no ens facilita les dades sol·licitades i/o no dóna el consentiment necessari, és possible que no poguem satisfer la seva petició. En cap cas es prendran decisions automatitzades en base a les seves dades, ni es confeccionaran perfils. Les seves dades es conservaran fins a 6 anys després de l'última transacció que impliqui el pagament d'un preu o fins que sol·liciti la seva supressió o revoqui el seu consentiment, en cas de prestacions gratuïtes.

5. Continguts

Aquest portal i tot el material que hi conté està registrat amb drets d’autor. L’ usuari del portal no pot modificar, copiar, reproduir, transmetre, distribuir, publicar ni transferir cap material inclòs al portal. Els textos, imatges, sons, animacions, software, bases de dades i restants continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos o dels titulars que han autoritzat a l’esmentada Fundació per a dur a terme la comunicació pública de les seves creacions a través d’aquest portal. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemant o comunicació pública, total o parcial, dels continguts d’aquest portal ha de comptar amb el consentiment previ i formalitzat per escrit de la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos. Per a més informació pot contactar al correu electrònic infoclos@museuegipci.com.

6. Links/Enllaços:

El portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (links, banners o botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a webs que pertanyen i/o estan gestionades per tercers. La Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos no ofereix ni comercialitza els productes o serveis disponibles en els webs enllaçats, ni controla, vigila o aprova els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius, productes i qualsevol altra classes de material ubicada en aquestes espais enllaçats.

Per tant, la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos declina qualsevol responsabilitat, amb els límits legals establerts, respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no gestionada pel seu webmaster.

7. Llei aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions generals es regeixen per la Llei Espanyola. Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa les parts se sotmetran, amb renúncia a qualsevol altre fur, a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al qual se li encarrega la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos i l’usuari des d’ara al compliment de la decisió arbitral.

8. Politica de devolucions

Si vostè decideix exercir el seu dret de desistiment, haurà de complimentar el corresponent formulari de desistiment indicant en nombre de comanda i remetent el producte pel mateix conducte que el va rebre i en perfecte estat de conservació. Les devolucions es poden fer fins a 14 dies naturals des de la recepció del producte, sempre que aquest no hagi estat obert ni usat i conservi -si escau- el precinte o embalatge original. Això no és aplicable a la venda d'articles que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat.

En cas de produir-se la devolució, les despeses d'enviament són a càrrec del client.
Naturalment queden excloses d'aquest supòsit aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte servit. En aquest cas, museuegipci.com es compromet a canviar el producte defectuós per un altre i es farà càrrec de les despeses de devolució i d'enviament. Si no es pot fer el canvi, es reintegrarà l'import.