Nous incentius fiscals per al micromecenatge

05-06-2015
Partager

La modificació de la Llei 49/2002 d'Incentius Fiscals al Mecenatge augmenta la deducció fiscal

L'1 de gener de 2015 va entrar en vigor la modificació de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Tot i que no es correspon amb els incentius fiscals dels països del nostre entorn ni a les expectatives anunciades pel mateix Govern de l’Estat, sí suposa una petita millora en el incentius fiscals al mecenatge, atès que contempla un lleuger augment de la desgravació.

Certament les persones físiques podran aplicar una deducció del 75% respecte dels primers 150€ donats sempre que hagin efectuat donatius a la mateixa entitat per un import igual o superior, en els dos últims períodes impositius immediatament anteriors -transitòriament, per a l’exercici 2015, aquests percentatges es situen en el 50% .
En un exemple pràctic: una persona que anualment doni 185,9 € a la Fundació Arqueològica Clos (corresponent a la quota individual) l'any passat es va desgravar el 25%, aquest 2015 es podrà desgravar el 50% i el 2016 es podrà desgravar el 75%.

Sens dubte, una molt bona notícia que beneficia els nostres membres d'El Club d'Amics i que fomenta el micromecenatge!

Consulteu els avantatges de ser membre d'El Club d'Amics de la Fundació Arqueològica Clos